loader image

Bezpečnosť detí na cestách

Do materských škôl v Banskej Bystrici sme v uplynulom roku darovali vyše 100ks reflexných viest, aby sa mohli bezpečne presúvať po meste, na detské ihrisko či do parku. V prvom kole sme vybrali zariadenia, ktoré navštevujú deti našich zamestnancov alebo majú vo svojom areáli detské dopravné ihrisko. V tejto prospešnej aktivite budeme pokračovať.

ZAMESTNANIE