loader image

Certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom kľúčového certifikátu GDP, aby sme boli v absolútnom súlade s legislatívou a požiadavkami zákazníka. V rámci ďalšej certifikácie sme zaviedli systém manažérstva kvality, systém bezpečnosti potravín a v roku 2017 aj systém enviromentálneho manažérstva, lebo radi neustále zlepšujeme naše procesy a služby.

Naši vodiči majú oprávnenie aj na transport medicínskeho ADR tovaru.

Na prepravovaný tovar máme v Medical Logistic uzavreté CMR poistenie zodpovednosti na najvyššiu možnú sumu v ramci EÚ až do výšky 1, 200 000 EUR.

Certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom kľúčového certifikátu GDP, aby sme boli v absolútnom súlade s legislatívou a požiadavkami zákazníka. V rámci ďalšej certifikácie sme zaviedli systém manažérstva kvality, systém bezpečnosti potravín a v roku 2017 aj systém enviromentálneho manažérstva, lebo radi neustále zlepšujeme naše procesy a služby.

Naši vodiči majú oprávnenie aj na transport medicínskeho ADR tovaru.

Na prepravovaný tovar máme v Medical Logistic uzavreté CMR poistenie zodpovednosti na najvyššiu možnú sumu v ramci EÚ až do výšky 1, 200 000 EUR.

GDP CERTIFIKÁT

Systém správnej veľkodistribučnej praxe

na stiahnutie

SYSTÉM ENVIRO. MANAŽÉRSTVA

Ochrana životného prostredia patrí do našej firemnej kultúry.

na stiahnutie

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Spokojnosť zákazníka je na prvom mieste.

na stiahnutie

PREPRAVA PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

Sme držiteľmi povolenia na prepravu omamných a psychotropných látok.

na stiahnutie

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI

Bezpečnosť potravín pri preprave bez kompromisov.

na stiahnutie

CMR POISTENIE

Poistenie zodpovednosti na najvyššiu možnú sumu v rámci EÚ až do výšky 1, 200 000 Eur.

na stiahnutie

Majstri v GDP doprave

Znalosť kľúčových destinácií a ideálne trasovanie je pre nás jednou z priorít. A chceme byť stále lepší. Preto vozidlá non stop sledujeme cez GPS a kamerový systém v návesoch, aby sme mohli v prípade potreby operatívne riešiť situáciu.

Myslíme ekologicky

Veľmi dôsledne separujeme odpad. Náš vozový park aj priestory garáže spĺňajú všetky environmentálne nároky. Sme držitelia tzv. „zeleného“ certifikátu, lebo prírodu chceme chrániť systematicky.

Teplota pod kontrolou

Ideálna teplota je pri preprave liekov kľúčová, preto ju neustále monitorujeme. Máme dvojcestný záložný systém monitorovania teploty a v mieste nakládky aj vykládky vám ku každej preprave vytlačíme detailný teplotný záznam.

Majstri v GDP doprave

Znalosť kľúčových destinácií a ideálne trasovanie je pre nás jednou z priorít. A chceme byť stále lepší. Preto vozidlá non stop sledujeme cez GPS a kamerový systém v návesoch, aby sme mohli v prípade potreby operatívne riešiť situáciu.

Myslíme ekologicky

Veľmi dôsledne separujeme odpad. Náš vozový park aj priestory garáže spĺňajú všetky environmentálne nároky. Sme držitelia tzv. „zeleného“ certifikátu, lebo prírodu chceme chrániť systematicky.

Teplota pod kontrolou

Ideálna teplota je pri preprave liekov kľúčová, preto ju neustále monitorujeme. Máme dvojcestný záložný systém monitorovania teploty a v mieste nakládky aj vykládky vám ku každej preprave vytlačíme detailný teplotný záznam.

ZAMESTNANIE