čistý, rýchly, inteligentný
Vitajte v Medical Logistic
Sme ako delfín - najinteligentnejší tvor vo
zvieracej ríši.
čistý
rýchly
inteligentný
Naša špecializácia
transport liekov a rýchlo sa kaziaceho tovaru
preprava tovaru citlivého na teplotu a čas
colné poradenstvo

Našimi prioritami sú čistota vozidiel, bezpečnosť transportu, rýchlosť a dokonalá logistika prepravy.

Do detailov plánujeme najideálnejšiu trasu cesty. Garantujeme kvalitu dodaného tovaru.

Certifikáty


Referencie

Na základe európskych smerníc o preprave liečiv s dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti prepráv produktov citlivých na teplo môžeme v súvislosti so spoluprácou so spoločnosťou Medical Logistic vyzdvihnúť kvalitu nimi poskytovaných služieb práve v tejto oblasti. Od začiatku našej vzájomnej spolupráce môžeme vďaka profesionálnemu prístupu Medical Logistic s dôrazom na presnosť, čistotu a garanciu dodržania požiadaviek na temperovanie produktov len potvrdiť výrazne stúpajúcu spokojnosť našich zákazníkov.

Georgios Megapanos Wörwag Pharma GmbH & Co.

Spolupracujeme so spoločnosťou Medical Logistic, ktorá vykonáva prepravy našich mliečnych produktov a zaručí ich bezpečnú prepravu v maximálnej kvalite ku našim zákazníkom.

Ondřej Veselý logistic manager CEE BEL Sýry Česko, a. s.